Jan Zabłocki

Kontakt

Powrót
Prof. Jan Zabłocki

Profesor prawa. Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na WPiA UKSW. Redaktor Naczelny czasopisma Zeszyty Prawnicze UKSW.


Bibliografia Doktorzy
 
Zeszyty prawnicze Wydział prawa i administracji UKSW